Mateřská škola
Mezivrší 32/15 Praha 4 - Braník

Úvod Aktuality Jídelníček Fotogalerie Ke stažení Kontakt
Mateřská škola Mezivrší www.msmezivrsi.cz U tří skřítků

Spokojené dítě = spokojený rodič = spokojený pedagog

Naše mateřská škola v třípodlažní budově má tři homogenní oddělení s kapacitou 84 dětí (tj. 28/třída) s provozní dobou od 7:00 do 17:30 hod. Zpravidla ji navštěvují dle daných předpisů děti od tří do šesti let, v případě OŠD do sedmi. Ve výjimečných případech přijímáme i děti mladší, pokud splňují základní hygienické předpoklady a volná kapacita školy to umožňuje. Řídíme se všemi povinnými nařízeními, zákony a vyhláškami. S dětmi pracujeme podle Školního vzdělávacího programu, který máme zpracován na období do roku 2020 ( k dispozici k nahlédnutí v šatně u každé třídy). Stejnou formou se lze seznámit se Školním řádem. Dětem jsou nabízeny i mimoškolní aktivity, vždy dle rozpisu a zájmu rodičů na příslušný školní rok. Zařízení disponuje školní kuchyní, kde lze po dohodě s vedoucí paní kuchařkou domluvit případné změny ve stravovacím systému dětí (úprava jídelníčku na základě zdravotní dokumentace či osvobození od platby stravného a dle smlouvy zajištění stravování z domova). V budově se nachází i vlastní prádelna. Součástí školy je též rozlehlá zahrada, která nyní prochází celkovou revitalizací (zeleň, opravy stávajících prvků, dovybavení novými herními prvky, víceúčelový tartan). Při mateřské škole je zřízen Klub rodičů, který v letošním školním roce dozná změn v jeho složení ( stávající členové dali své funkce k dispozici a budou muset býti ustanoveni noví - na úvodní informativní schůzi rodičů v září 2018). Informace pro rodiče jsou podávány prostřednictvím webových stránek, nástěnek v šatnách a nově i formou e-mailů. S vedením školy je možné se spojit kdykoli na příslušném mobilním telefonu, resp. e-mailu školy. Povinné platby budou prováděny od letošního školního roku prostřednictvím účtu ( převodem) na základě variabilních symbolů dětí. Ve výjimečných případech bude umožněna platba v hotovosti po dohodě s pí. hospodářkou.

foto

Režim dne:

7:00-8:30 Scházení dětí, volné hry, individ. činnosti
8:30-9:00 Úklid, pohybové aktivity, hygiena
9:00-9:30 Svačina
9:30-10:00 Výchovně-vzdělávací činnost
10:00-12:00 Pobyt venku
12:00-12:30 Oběd
12:30-13:00 Příprava na odpočinek, hygiena, odchod dětí po obědě
13:00-14:30 Odpočinek, předškolní děti aktivní
14:30-15:00 Pohybové činnosti, hygiena, svačina
15:00-17:30 Volné hry (při vhodném počasí pobyt na zahradě), individuální činnosti, odchody dětí