Mateřská škola
Mezivrší 32/15 Praha 4 - Braník

Úvod Aktuality Jídelníček Fotogalerie Ke stažení SRPŠ Kontakt

Vítejte na našich stránkách

Právě jste otevřeli bránu do světa skřítků, dětí a radosti.
Naše mateřská škola se nachází v blízkosti chráněné krajinné oblasti a naším hlavním cílem je harmonický rozvoj všech dětí a spokojenost rodičů.

Neváhejte a prohlédněte si naše stránky. Ptejte se, pište, telefonujte, faxujte. Naši zaměstnanci Vám rádi odpoví na případné dotazy.

foto

Informace

Mateřská škola "U Tří skřítků" má tři třídy, ve kterých jsou děti rozděleny podle věku. Liší se podle barev skřítků na červenou, modrou a zelenou. Provoz je od 7.00 do 17.30 hodin. Ve školním roce se budou děti s kvalifikovanými učitelkami seznamovat s životem Skřítků podle nových metod a plánů naší školy, vycházejících z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Dětem nabízíme prostředí s dostatkem mnohostranných přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Vše na úrovni přizpůsobené věku předškolního dítěte, elementárním možnostem jeho chápání a vidění světa, i přirozeným okolnostem, v nichž dnešní dítě vyrůstá. Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou. Nabízet dětem ve vyváženém poměru spontánní i řízené aktivity, vše v prostředí plném duševní pohody, kde není místo pro strach a stres.

Od září 2017 je uzákoněno povinné předškolní vzdělávání (dále jen PPV). Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září povinné a to až do doby, kdy zahájí povinnou školní docházku. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a to 4 souvislé hodiny denně - ředitelka školy stanovila ve školním řádu začátek povinné doby vzdělávání od 8:30 do 12:30 hodin. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.

V době vysokého počtu dětí s PPV, s přihlédnutím k nutnosti zajistit předškolním dětem dostatek individuálního přístupu, bezpečnosti při PPV, podnětné prostředí, přiměřené vzdělávací podmínky, shodnou nabídku vzdělávacích postupů a cílů, zařadí naše mateřská škola dle možností v povinné době (4 hodiny denně) překrývání pedagogů v předškolní třídě.

Odpoledne nabízíme k všestrannému rozvoji vašich dětí nadstandardní aktivity dle zájmu a výběru rodičů . Tyto kroužky organizuje externí společnost. Jedná se např.: o hru na flétnu, výuku anglického jazyka, sportovní kroužek, plavání (výjimečně dopoledne v 2. pol.), keramiku, dílničky pro rodiče a děti aj.

7.00-8.30 scházení dětí, společné hry
9.00 volné hry
9.00-9.30 pohybové aktivity, svačina
9.30-10.00 výchovně-vzdělávací činnosti
10.00-12.00 pobyt venku
12.00-13.00 oběd, rozcházení dětí
13.00-14.30 odpočinek, ve II.pol. předškoláci klidové aktivity
14:30-17:30 svačina, nadstandardní aktivity, zájmové činnosti, rozcházení dětí.