1. fáze otevírání MŠ

Docházka bude obnovena v 1. fázi návratů dětí do MŠ 12.4.2021 pouze pro předškolní děti (děti s odkladem PŠD).

Vzdělávání bude probíhat ve skupinách maximálně 15 dětí. Našich předškolních dětí je 30, tudíž budou rozděleni do modré a červené třídy. Seznamy dětí budou viset na vstupních dveřích při příchodu do MŠ.

Testování dětí je povinné 2x týdně.

O průběhu testování vás budeme informovat před nástupem do MŠ.