Mikulášsko-andělsko-čertovský den

Navštíví naší školku Mikuláš s andělem? Nebo budou v karanténě? To přece nevíme. Přijďte děti v pátek 4.12.2020 ráno do školky v kostýmu andílka, čertíka nebo Mikuláše. Uděláme si krásný den plný her a soutěží. Těšíme se na vás!

Logopedická depistáž u předškolních dětí

Dne 2.12.2020 (středa) od 8:30 hod. proběhne již od října plánovaná logopedická depistáž pro předškolní děti. Depistáž je zdarma, mohou se jí účastnit i děti, které na logopedická vyšetření již chodí. Pokud někdo má zájem, ať účast svého dítěte potvrdí […]

Rozsvícení vánočního stromu

Akce pouze pro děti z důvodu zákazu organizování hromadných akcí. 1.12.2020 od 16:15 hod. Po skončení akce děti předány postupně v šatnách tříd.

Zrušení lekcí angličtiny 16.11.2020

V pondělí 16.11.2020 se ruší lekce angličtiny (začátečníci, mírně pokročilí, s rodilým mluvčím). Lekce bude nahrazena v roce 2021.

Informace

Vážení rodiče, společně s námi jistě sledujete nepříznivou epidemiologickou situaci a očekáváte další a další protikoronavirová opatření a omezení. Chceme, pokud možno, co nejvíce zabránit slučování dětí z jednotlivých tříd. Proto jsme pozastavili tradiční divadelní představení a akce společné pro […]

DĚTI DĚTEM-charitativní akce

Vážení rodiče. I v letošním školním roce se naše mateřská škola zapojuje do sbírkové charitativní akce „Děti dětem“. Výtěžek bude opět určen Dětskému centru při Thomayerově nemocnici, které by pro letošní rok nejvíce uvítalo: vlhčené ubrousky plenkové kalhotky hygienické potřeby […]

Usnesení Rady MČ Praha 4: přerušení provozu MŠ v době vánočních prázdnin

Rada MČ Praha 4 na svém 19. zasedání  dne 14.10. 2020 s ch v á l i l a pod č.j. 19R-703/2020 přerušení provozu v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4 ve dnech 23.12. a 28.12-31.12. 2020 z organizačních důvodů.

PANÁČCI PODZIMNÍČCI

Akce pro rodiče a děti! Vytvořte s dětmi PANÁČKA PODZIMNÍČKA z přírodnin a přineste ho do školky, kde si vaší společnou práci vystavíme. Fantazii se meze nekladou. Těšíme se na vaše společné výrobky!

Plavecký kurz-zrušen do konce října

Vážení rodiče dětí, ketré absolvují kurz plavání. Z důvodu uzavření plaveckých stadionů v celé ČR z důvodu pandemie, se i náš kurz pro děti ruší do konce října. Plavání se tedy posouvá a bude probíhat až do 16.2.2021. Děti o […]

Platby za školné a stravné

Vážení rodiče. Prosím o včasné platby za školné i stravné. Ještě nám nezačal měsíc říjen a už máme spoustu neprovedných úhrad. Variabilní symboly dětí máte na nástěnkách v šanách vašich tříd. Úhrady mají být splatné k 15. dni v měsíci. […]