Zápis pro děti uprchlíků

2. termín zápisu do MŠ je stanoven na 13.6. 2023

2. termín zápisu je organizován pouze pro děti – cizince, kterým byla poskytnuta v ČR dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny s účinností od 24. 2. 2022 a později.

Povinnost zákonného zástupce přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, vyplývá z ustanovení § 34a odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024 se povinně týká dětí (s výjimkou dětí s hlubokým mentálním postižením), které dovrší do 31. 8. 2023 pěti let věku. Dále mohou být přijímány děti, které dovrší čtyř a tří let do 31. 8. 2023, a to až do naplnění kapacity školy.

Kontakty na MŠ zřizované MČ Praha 4 naleznete zde:

https://www.praha4.cz/Prehled-materskych-skol-zrizovanych-MC-Praha-4.html

https://skoly.praha4.cz/MS-Praha-4

Podrobné informace k zápisu naleznete na webových stránkách jednotlivých MŠ.

Vzhledem k tomu, že MŠ zřizované MČ Praha 4 mají spádový obvod celou MČ,
je na zvážení rodičů, kterou MŠ si pro své dítě vyberou.

2. Термін зарахування до дитячих садків призначений на 13 червня 2023 року

2. Термін реєстрації організовано лише для дітей-іноземців яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці у зв’язку зі збройним конфліктом на території України з 24 лютого 2022 року і пізніше.

Обов’язок законного представника зареєструвати дитину для зарахування до дошкільної освіти у календарному році в якому починається обов’язок дитини дошкільного навчання. Це випливає з положень частини 2 статті 34а Закону № 561/ 2004 Sb., Закону про освіту.

Зарахування до садочку на 2023/2024 навчальний рік є обов’язковим для дітей (за винятком дітей з глибокими розумовими вадами), яким до 31 серпня 2023 року виповниться п’ять років. Крім того до 31 серпня 2023 року можуть прийматися діти які досягли чотирьох та трьох років відповідно до наповнення садочку.

Контакти дитячих садків підлягаючих району Прага 4 можна знайти тут:

https://www.praha4.cz/Prehled-materskych-skol-zrizovanych-MC-Praha-4.html

https://skoly.praha4.cz/MS-Praha-4

Детальну інформацію про зарахування можна знайти на сайтах окремих садочків.

Враховуючи, що дитячі садочки підлеглі міській частині мають охоплення всього району, батьки самі вирішують, який садок обрати для своєї дитини в межах мійської частини Прага 4.