Obnovení provozu od 25.5.2020

Vážení rodiče, vedení školy nyní tvoří na základě doporučení MŠMT manuál konkrétních opatření, se kterým budete seznámeni.

Nicméně víme, že děti ani pedagogové ve školce nebudou muset nosit roušky.

Pohyb rodičů v MŠ bude omezen.

Kroužky a veškeré kulturní akce do konce školního roku jsou zrušeny.

Školné za měsíc květen-červen budou hradit pouze ti rodiče, kteří umístí dítě do mateřské školy. Měsíc květen bude opět krácen. Pokud dítě do mateřské školy nenastoupí, budete od úplaty školného i stravného osvobozeni.