Organizace školního roku 2020/2021

Aktuální informace k provozu MŠ

Mateřská škola zahájí svojí činnost 1.9.2020 v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Od dětí se před prvním příchodem do MŠ nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Děti, zákonní zástupci a další dospělé osoby, vč. zaměstnanců MŠ, s příznaky infekčního onemocnění, nemohou do MŠ vstoupit.

Od 1.9.2020 zákonní zástupci a další dospělé osoby budou na základě doporučení MZ ze dne 19.8.2020, vstupovat do vnitřních prostor MŠ s rouškou.

Aktivity jiných subjektů (odpolední kroužky), které souvisí se vzdělávacím procesem (ŠVP), budeme organizovat v oddělených prostorách MŠ a tím budeme minimalizovat kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty.

Doporučení pro zákonné zástupce

  • na začátku školního roku budou zákonní zástupci dítěte vyzvání učitelkou k aktualizaci kontaktů (telefonní čísla, e-maily)
  • MŠ bude zákonné zástupce i děti (vhodnou formouú aktuálně informovat o stanovených hygienických a protiepidemiologických pravidlech podle tzv. SEMAFORU
  • jednotný systém sdílení informací: doporučujeme rodičům o pravidelné sledování webových stránek naší MŠ – www.msmezivrsi.cz

Kalendář provozu MŠ

Období povinné školní docházky ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1.září 2020.

Povinná předškolní docházka bude v prvním pololetí ukončena ve čtvrtek 28.ledna 2021. Období povinné předškolní docházky ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30.června 2021.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29.října a pátek 30.října 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29.ledna 2021. Povinná předškolní docházka začne v pondělí 4.ledna 2021.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro MČ Praha 4 stanoveny na termínu od 22.února do 28.února 2021.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1.dubna 2021 (pátek 2.dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem: Velký pátek).

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1.července 2021 do úterý 31.srpna 2021.

Provozní doba MŠ:

Pondělí – čtvrtek 7:00 hod.-17:30 hod.

Pátek 7:00 hod.-17:00 hod.

Ranní příjem dětí : 7.00-8:30 hod.

Vyzvedávání po obědě : 12:30-13:00 hod.

Vyzvedávání po odpočinku a svačině : 14:45 – 17:30 (17:00 v pátek)