Oznámení výsledků zápisů – 30.5.2023

Oznámení výsledků zápisu budou zítra 30.5.2023 v 7:00 hod.  na našich webových stránkách, Instagramu MŠ, ale i nástěnce MŠ.

Děti přijaté obdrží písemné Rozhodnutí o přijetí osobně v úterý 6.6.2023 od 13:00 hod. do 17:00 hod. v ředitelně MŠ -hospodářská budova.

Děti nepřijaté obdrží Rozhodnutí o nepřijetí písemně.

Prosíme všechny rodiče, jejichž děti k nám budou přijaty, a kteří se rozhodnou nakonec nastoupit do jiné ( Vámi preferované ) mateřské školy, aby nás o tomto rozhodnutí písemně (e-mailem) informovaly nejpozději do 3. 6. 2023.
Vedení školy pak může přijmout mladší dítě, které původně přijato nebylo.