Platby za školné a stravné

Vážení rodiče.

Prosím o včasné platby za školné i stravné. Ještě nám nezačal měsíc říjen a už máme spoustu neprovedných úhrad. Variabilní symboly dětí máte na nástěnkách v šanách vašich tříd. Úhrady mají být splatné k 15. dni v měsíci.

Školné na účet 2000854339/0800

Stravné na účet 19-2000854339/0800