Platby za stravné a školné

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že doba uzavření mateřské školy z rozhodnutí vlády, přesáhne nakonec měsíc březen, bude celé školné za tento měsíc všem odpuštěno.
Těm z vás, kteří ho zaplatili, bude vráceno. 
Výše školného za duben se bude odvíjet od délky doby uzavření školy. Bude-li škola otevřena alespoň na část měsíce, bude školné adekvátně poníženo. 
V tuto chvíli, prosím, pozastavte pravidelné platby školného i stravného . 
O konečné výši poplatků za duben vás budeme informovat podle vývoje situace.
Děkujeme za pochopení.