Přerušení provozu mateřské školy Mezivrší

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu Vládou České republiky, na základě minimálního zájmu o umístění dětí do předškolního zařízení a v souladu s § 3 odst. 2, vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, kdy provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu souhlasí Městská část Praha 4 s přerušením provozu od 18.3.2020 do odvolání v mateřské škole Mezivrší, kterou zřizuje.