Přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4

Od 18.3.2020 do odvolání, MČ Praha 4 přerušuje provoz ve všech mateřských školách, které zřizuje.

Provoz v mimořádném režimu zajišťuje pro naší oblast Mateřská škola, Praha 4, Jitřní 2/424.

Tento mimořádný provoz je určen pro výkon nezbytné péče o děti ve věku předškolního vzdělávání, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:

  • bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotnických služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníky ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy
  • dále je určen pro děti (přihlášené k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 4) samoživitelů a zaměstnaných rodičů, jejichž péče není možno ze strany zákonných zástupců zajistit jiným způsobem

Úplné znění tohoto opatření je na www.praha4.cz