Příměstský tábor/domácí hlídání-srpen

Rada MČ Praha 4 schválila usnesením č. 4R-78/2022 ze dne 23. 2. 2022 organizaci příměstského tábora pro děti z MŠ zřizovaných MČ Praha 4. Příměstský tábor, plánovaný na období  1. 8. – 19. 8. 2022, bude probíhat ve spolupráci MČ Praha 4 – AFK Slavoj Podolí Praha – ZŠ Bítovská.

Předběžnou přihlášku na příměstský tábor si můžete vyzvednout ve své kmenové třídě a vyplněnou odevzdat do 30.3.2022.

Pro rodiče, kteří preferují domácí prostředí, nabízí MČ Praha 4 DOMÁCÍ HLÍDÁNÍ, které zajišťuje Zdravotnické zařízení MČ Praha 4.

Informace a ceník služeb visí v šatnách kmenových tříd.