Školné a stravné duben

Za měsíc duben se školné nehradí. Předškolní děti jsou od školného osvobozeni a ostatní děti po dobu epidemiologických opatření do MŠ nedochází.

Žádám rodiče o pozastavení plateb školného i stravného (netýká se předškolních dětí) na měsíc duben.