Školné a stravné od 1.9.2020

Školné pro školní rok 2020/2021

Výše školného ve školním roce 2020/2021 se mění na 1078,-Kč/ za měsíc.

Školné nehradí děti, které plní v daném školním roce povinnou předškolní docházku, vč. dětí s odloženou ŠD.

Z důvodu zvýšení cen potravin navyšujeme od 1.9.2020 platby za stravné dítěte v MŠ: 3-6 let na 36,-Kč a pro děti 7 a více let na 39,-Kč.

Doporučujeme upravit měsíční zálohy na 800,-Kč měsíčně.