Školné a stravné pro školní rok 2023/2024

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ :

Školné pro rok 2023/2024 je stanovena na 1.208 Kč měsíčně.

Předškoláci a děti s odkladem povinné školní docházky školné neplatí.

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ :

Pro školní rok 2023/2024 je stanovena pro děti 3-6 let na 49 Kč. Pro děti 7 a více let na 52 Kč.

*doporučujeme upravit měsíční zálohy na 1078 Kč měsíčně.

Prosíme rodiče nově přijatých dětí, aby vyčkali na přidělení variabilního symbolu dítěte pro účely plateb!