Školné za měsíc květen

Školné za měsíc květen činí 256,-Kč. Další měsíc již uhraďte v plné výši 973,-Kč.

Děti, které do konce školního roku nenastoupí, budou od úplaty školného i stravného osvobozeni.