Transparentní účet SRPŠ

SRPŠ zřídilo pro platby ,např. plavání, transparentní účet:

2502052627/2010

Na tento účet se do variabilního symbolu zapisuje pouze číslo dítěte, které visí na nástěnkách.