Úplata za předškolní vzdělávání/školní stravování

Školné pro rok 2022/2024 je stanovena na 930,- Kč měsíčně.

Předškoláci a děti s odkladem povinné školní docházky školné neplatí.

Úplata pro školní stravování pro školní rok 2022/2023 je stanovena pro děti 3-6 let na 49,- Kč, pro děti 7 a více let na 52,- Kč.

Doporučujeme upravit měsíční zálohy na 1078,- Kč měsíčně (pro 7 a více leté na 1144,- Kč).

Prosíme nově nastupující rodiče, aby prozatím platby nezasílali a vyčkali na variabilní symboly, které dostanete na první třídní schůzce ve čtvrtek 1.9.2022 v 17:30 hod.