Usnesení Rady MČ Praha 4: přerušení provozu MŠ v době vánočních prázdnin

Rada MČ Praha 4 na svém 19. zasedání  dne 14.10. 2020 s ch v á l i l a pod č.j. 19R-703/2020 přerušení provozu v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4 ve dnech 23.12. a 28.12-31.12. 2020 z organizačních důvodů.