Útoky na MŠ

MČ Praha 4 nás opět informovala o anonymní výhružce útoku na mateřskou školu. Prosím, buďte pozorní, nevpouštějte nikoho do budovy, všímejte si osob, vozidel, tašek, atd.

S ohledem na situaci spojenou s hrozbou útoku na mateřskou školu Vás upozorňuji, že bude nadále důsledně vyžadováno, aby se každý příchozí hlásil videotelefonem.

Paní učitelky musí mít nutně kontrolu, kdo vstupuje do budovy.

Podávání dveří dalším příchozím je porušováním Školního řádu.

Mateřská škola musí být nadále bezpečným místem pro Vaše děti.

S dětmi nebudeme vycházet mimo areál MŠ.

Děkujeme.