Volná místa v přípravném ročníku ZŠ Nedvědovo náměstí

Vážení rodiče,

Základní škola Nedvědovo náměstí stále přijímá děti do přípravné třídy pro školní rok 2020/2021.

Přípravná třída se zaměřuje na všestranný rozvoj školní zralosti, rozvíjí u dětí jemnou motoriku, samostatnost, sociální a komunakční dovednosti a celkově připraví děti na hladký přechod do 1. ročníku ZŠ. Výuka v přípravné třídě je zaměřena na posilování těch nedostatků u konkrétních dětí, ketré byly nebo by mohly být příčinou jejich odkladu školní docházky. Žáci budou mít možnost v menším kolektivu využít tohoto přechodového můstku mezi mateřskou školou a základní školou.

Pokud máte o přípravnou třídu zájem, kontaktujte telefon

222 993 501 ředitel školy Mgr. Vít Šolle

724 372 600 mobil ředitel školy

222 993 502 zástupce ředitele Mgr. Martin Běloušek

222 993 503 kancelář školy