Výsledky zápisu-30.5.2022

Oznámení výsledků zápisu budou k dispozici 30.5.2022 v dopoledních hodinách.

Přijetí/nepřijetí dítěte můžete přijít převzít osobně 30.5.2022 od 13:00-17:00 hod. osobně.

Prosíme všechny rodiče, jejichž děti k nám budou přijaty a kteří se rozhodnou nakonec nastoupit do jiné mateřské školy, aby nás o tomto rozhodnutí písemně (e-mailem) informovali nejpozději do 3.6.2022.

Vedení školy pak může přijmout mladší dítě, které původně přijato nebylo.

Děkujeme.