Výsledky zápisů pro šk.rok 2021/2022

VÝSLEDKY ZÁPISŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Přijetí:

1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46

Datum narození posledního přijatého uchazeče 27.7.2018.

Zpět vzetí žádosti/ děti přijaté v jiné MŠ:

9, 14, 15, 25, 27

Nepřijetí:

5, 7, 12, 16, 17, 24, 30, 31, 44, 45, 47, 48

Písemné rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí vč. zpět vzetí žádosti si zákonný zástupce dítěte vyzvedne v pondělí 31.5.2021 v kanceláři ředitelky MŠ od 13:00- 17:00 hod.

V Praze 25.5.2021

Zora Prokopová ředitelka MŠ