Zahájení kroužků

Od října zahajujeme kroužky v naší mateřské škole pro přihlášené děti.

Hravá angličtina5.10.2020 od 15:30-16:00 hod (každé pondělí)

Hravá angličtina pokroč. 5.10.2020 od 16:00-16:30 hod. (každé pondělí)

Angličtina s rodilým mluvčím5.10.2020 od 16:00-16:30 hod. (každé pondělí)

Sportovní hry 6.10.2020 od 15:30-16:15 hod. (každé úterý)

Tanečky1.10.2020 od 15:30-16:15 hod. (každý čtvrtek)

Keramika1.10.2020 od 13:30 (2 skupiny) – platba keramiky 1.800,-přímo u paní lektorky každý čtvrtek po skončení lekce (každý čtvrtek)