Mateřská škola Mezivrší

Mateřská škola Mezivrší zajišťuje systém předškolního vzdělávání. Je určena dětem od 3 do 7 let věku.

V třípodlažní budově se nachází tři homogenní třídy. Děti jsou rozděleny do tříd dle věku. Zelená třída pro 3 leté, Modrá třída pro 4-5 leté a Červená třída pro děti předškolního věku 5-7 let. Počet dětí na třídu je 28. Třídní učitelky jsou dvě, jedna na ranní směnu, druhá na odpolední. Provoz je zajištěn od 7:00 do 17:30

Program mateřské školy vychází ze Školního vzdělávacího programu, který je zpracován do roku 2020. Úhrada za předškolní vzdělávání se vztahuje na všechny, kromě předškoláků (ty děti, které v dalším roce nastoupí do ZŠ) a děti s odkladem školní docházky.

Aktuality

Logopedická depistáž-červená třída

Dne 21.10.2020 měla v naší mateřské škole proběhnout Logopedická depistáž. Vzhledem k epidemiologické situaci musela být zrušena, ale náhradní termín máme už domluvený ,a to na 4.11.2020 (středa) od 8:30 hod. Kdo má o depistáž zájem, prosím o podpis na […]

DĚTI DĚTEM-charitativní akce

Vážení rodiče. I v letošním školním roce se naše mateřská škola zapojuje do sbírkové charitativní akce „Děti dětem“. Výtěžek bude opět určen Dětskému centru při Thomayerově nemocnici, které by pro letošní rok nejvíce uvítalo: vlhčené ubrousky plenkové kalhotky hygienické potřeby […]

Usnesení Rady MČ Praha 4: přerušení provozu MŠ v době vánočních prázdnin

Rada MČ Praha 4 na svém 19. zasedání  dne 14.10. 2020 s ch v á l i l a pod č.j. 19R-703/2020 přerušení provozu v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4 ve dnech 23.12. a 28.12-31.12. 2020 z organizačních důvodů.