Mateřská škola Mezivrší

Mateřská škola Mezivrší zajišťuje systém předškolního vzdělávání. Je určena dětem od 3 do 7 let věku.

V třípodlažní budově se nachází tři homogenní třídy. Děti jsou rozděleny do tříd dle věku. Zelená třída pro 3 leté, Modrá třída pro 4-5 leté a Červená třída pro děti předškolního věku 5-7 let. Počet dětí na třídu je 28. Třídní učitelky jsou dvě, jedna na ranní směnu, druhá na odpolední. Provoz je zajištěn od 7:00 do 17:30

Program mateřské školy vychází ze Školního vzdělávacího programu, který je zpracován do roku 2020. Úhrada za předškolní vzdělávání se vztahuje na všechny, kromě předškoláků (ty děti, které v dalším roce nastoupí do ZŠ) a děti s odkladem školní docházky.

Aktuality

Výdej přihlášek k zápisu dětí do mateřské školy na školní rok 2020/2021

Kompletní informace k zápisu dětí do mateřské školy na školní rok 2020/2021 naleznete v části O NÁS – Zápis do MŠ.

Provoz MŠ na území MČ Praha 4 v letních měsících 2020.

Od 1.7.2019 do 31.7. naše MŠ Mezivrší zajišťuje provoz pro zapsané děti ze spádových mateřských škol: Bezová-Hudečkova-Točitá-Na Zvoničce-Jílovská.Termín zápisu na červenec vám zde včas oznámíme. V srpnu jsou všechny mateřské školy na území MČ Praha 4 uzavřeny.

MONTESSORI přípravka v ZŠ Školní