Mateřská škola Mezivrší

Mateřská škola Mezivrší zajišťuje systém předškolního vzdělávání. Je určena dětem od 3 do 7 let věku.

V třípodlažní budově se nachází tři homogenní třídy. Děti jsou rozděleny do tříd dle věku. Zelená třída pro 3 leté, Modrá třída pro 4-5 leté a Červená třída pro děti předškolního věku 5-7 let. Počet dětí na třídu je 28. Třídní učitelky jsou dvě, jedna na ranní směnu, druhá na odpolední. Provoz je zajištěn od 7:00 do 17:30

Program mateřské školy vychází ze Školního vzdělávacího programu, který je zpracován do roku 2020. Úhrada za předškolní vzdělávání se vztahuje na všechny, kromě předškoláků (ty děti, které v dalším roce nastoupí do ZŠ) a děti s odkladem školní docházky.

Aktuality

Kroužky – jarní prázdniny

Vážení rodiče. Po dobu jarních prázdnin žádné kroužky NEJSOU. Děkujeme.

Zajištění provozu v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4 v období červenec a srpen 2023

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 Usnesení 5. jednání ze dne 1.3.2023 číslo 5R-108/2023:Rada MČ Praha 4 po dohodě s ředitelkami MŠ zřizovaných MČ Praha 4 s ch v a l u j e zajištění provozu MŠ v období červenec a srpen 2023 následujícím způsobem:a) od 3.7. do 30.7. 2023 zajišťují provoz všechny […]

Návštěva ZŠ Školní – předškoláci

Ve středu 1.března navštíví naši předškoláci ZŠ Školní. Děti si prohlédnou nejen prostory školy, ale také se zapojí do výuky. Vyzkouší si nanečisto, být už školákem.