Mateřská škola Mezivrší

Mateřská škola Mezivrší zajišťuje systém předškolního vzdělávání. Je určena dětem od 3 do 7 let věku.

V třípodlažní budově se nachází tři homogenní třídy. Děti jsou rozděleny do tříd dle věku. Zelená třída pro 3 leté, Modrá třída pro 4-5 leté a Červená třída pro děti předškolního věku 5-7 let. Počet dětí na třídu je 28. Třídní učitelky jsou dvě, jedna na ranní směnu, druhá na odpolední. Provoz je zajištěn od 7:00 do 17:30

Program mateřské školy vychází ze Školního vzdělávacího programu, který je zpracován do roku 2020. Úhrada za předškolní vzdělávání se vztahuje na všechny, kromě předškoláků (ty děti, které v dalším roce nastoupí do ZŠ) a děti s odkladem školní docházky.

Aktuality

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro školní rok 2022/2023 s platností od 1.10.2022 bylo schváleno usnesením Rady hl. m . Prahy č. 2386 ze dne 5.9.2022

Podmínky pro podávání žádosti o: prominutí úplaty za předškolní vzdělávání a prominutí úplaty za stravování dítěte v mateřské škole z fondu solidarity. Oprávněným žadatelem o prominutí úplat za stravné a školné je zákonný zástupce dítěte. Žadatel podává žádost řediteli školy na předepsaném formuláři (ke stažení na internetové adrese:pomocprazanum.praha.eu III. Minimální […]

Kroužky pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče. Od dnešního dne můžete přihlásit své děti na kroužky pořádané agenturou KROUŽKY KAMARÁD a to přes webovou stránku www.krouzky-kamarad.cz. Pondělí: ANGLIČTINA-úroveň rodilý mluvčí – 15:00-15:30 – 1.690,- Kč Úterý: MALÝ SKAUT KUTIL A MODELÁŘ – 15:00-15:45 – 1.890,- […]

Prázdniny pro školní rok 2022/2023

Podzimní prázdniny: středa 26.10. a čtvrtek 27.10.2022 (v pátek 28.10. je státní svátek) Vánoční prázdniny: pátek 23.12.2022 do pondělí 2.1.2023 Pololetní prázdniny: pátek 3.2.2023 Jarní prázdniny: 13.3.-19.3.2023 (platí pro Prahu 1-5) Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6.4.2023 (následuje Velký pátek a Velikonoční […]