Mateřská škola Mezivrší

Mateřská škola Mezivrší zajišťuje systém předškolního vzdělávání. Je určena dětem od 3 do 7 let věku.

V třípodlažní budově se nachází tři homogenní třídy. Děti jsou rozděleny do tříd dle věku. Zelená třída pro 3 leté, Modrá třída pro 4-5 leté a Červená třída pro děti předškolního věku 5-7 let. Počet dětí na třídu je 28. Třídní učitelky jsou dvě, jedna na ranní směnu, druhá na odpolední. Provoz je zajištěn od 7:00 do 17:30

Program mateřské školy vychází ze Školního vzdělávacího programu, který je zpracován do roku 2020. Úhrada za předškolní vzdělávání se vztahuje na všechny, kromě předškoláků (ty děti, které v dalším roce nastoupí do ZŠ) a děti s odkladem školní docházky.

Aktuality

Zaměstnanci v IZS

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí vlády, bude od pondělí 12. 4. 2021 mateřská škola Mezivrší otevřena pro předškoláky – děti, které plní povinnou předškolní docházku v posledním roce před nástupem do ZŠ a dále pro děti rodičů pracujících v IZS, kteří dodají škole potvrzení […]

Školné a stravné duben

Za měsíc duben se školné nehradí. Předškolní děti jsou od školného osvobozeni a ostatní děti po dobu epidemiologických opatření do MŠ nedochází. Žádám rodiče o pozastavení plateb školného i stravného (netýká se předškolních dětí) na měsíc duben.

1. fáze otevírání MŠ

Docházka bude obnovena v 1. fázi návratů dětí do MŠ 12.4.2021 pouze pro předškolní děti (děti s odkladem PŠD). Vzdělávání bude probíhat ve skupinách maximálně 15 dětí. Našich předškolních dětí je 30, tudíž budou rozděleni do modré a červené třídy. […]