Denní režim

7:00 – 8:30 Scházení dětí, volné hry, individ. činnosti
8:30 – 9:00 Úklid, pohybové aktivity, hygiena
9:00 – 9:30 Svačina
9:30 – 10:00 Výchovně-vzdělávací činnost
10:00 – 12:00 Pobyt venku
12:00 – 12:30 Oběd
12:30 – 13:00 Příprava na odpočinek, hygiena, odchod dětí po obědě
13:00 – 14:30 Odpočinek, předškolní děti aktivní
14:30 – 15:00 Pohybové činnosti, hygiena, svačina
15:00 – 17:30 (17:00-pátek) Volné hry (při vhodném počasí pobyt na zahradě), individuální činnosti, odchody dětí