Červená třída

Ve 2. patře se nachází červená třída určená předškolákům, tedy dětem ve věku od 5 do 7 let. Dle platných stanov se jedná o povinnou docházku, jejíž alternativou je systém domácího vzdělávání. Poslední rok v mateřské škole je kladen důraz na plynulý přestup na základní školu. Děti se věnují předškolním přípravám, rozšiřují matematické, jazykové i pohybové dovednosti. A to vše s cílem úspěšného absolvování zápisu do 1.třídy.

Děti mají možnost přihlásit se na kroužky pořádané naší mateřskou školou ve spolupráci s www.krouzky-kamarad.cz, kurzy plavání. Pravidelně vyjíždějí za kulturními akcemi mimo areál MŠ (Werichova vila, Národní muzeum apod.). V tomto ročníku také probíhá pravidelný screening předškolních dovedností a logopedický screening, jehož výsledky mají možnost rodiče konzultovat s dětským psychologem a logopedem.

(Ve třídě jsou 2 kvalifikované učitelky s několikaletou praxí v systému předškolního vzdělávání.)

Kontakt

E-mail: cervena@msmezivrsi.cz
Telefon: +420 244 468 381

Paní učitelky: Zora Prokopová, Bc. et Bc. Bronislava Sajovitz, Johana Dvořáková

Asistent pedagoga: Michaela Vítová