Zápis do MŠ

Vážení rodiče.

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, nastavujeme organizaci tak, aby umožňovala distanční průběh od začátku do konce a zároveň chceme vycházet vstříc i individuálním podmínkám jednotlivých rodin.

 • Vydávání přihlášek 21.4.-22.4.2021 od 13:00 hod.-17:00 hod. osobně nebo stáhnout v souborech ve spodní části tohoto informačního textu
 • Příjem přihlášek 11.-12.5.2021 od 13:00 do 18:00 hod. (hospodářská budova-ředitelna)
 • Oznámení výsledků zápisu do konce května 2021
 • Povinnými přílohami k žádosti jsou:
 • pro doložení rodného listu dítěte platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem.
 • potvrzení o očkování dítěte, naleznete na formuláři PŘIHLÁŠKA a EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE (zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře – vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace). Pozn. pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to možné po předchozí domluvě.

Poznámka: trvalé bydliště dítěte v obci MČ Praha 4 bude kontrolovat ředitelka školy výpisem dětí z Matriky MČ Praha 4. Zákonný zástupce nemusí dokládat.

Způsoby podání žádosti

§ přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle §37 správního řádu lze žádost učinit písemně nebo ústně nebo do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy ( rodič si ji může zřídit zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
 •  e-mailem bez elektronického podpisu, s tím, že ji ve dnech 11.5-12.5. od 13-18 hodin přijde písemně potvrdit, jinak se k žádosti nepřihlíží
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu).
 • osobně 11.-12.5.2021 od 13:00 do 18:00 hod. (hospodářská budova-ředitelna)

Dny otevřených dveří již nebudeme organizovat nejen z hygienicko-epidemiologických důvodů, ale i z důvodu jejich neefektivity.

Podmínky přijetí dítěte:

+ zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 se povinně týká dětí (s výjimkou dětí s hlubokým mentálním postižením), které dovrší do 31. 8. 2021 pěti let věku.

+ dále budou přijímány děti, které k 1.9. 2021 dítě dovrší 4 let a 3 let věku; děti mladší 3 let narozené do 31.12. 2019 umístíme v případě nenaplněné kapacity

+ dítě má trvalé bydliště v Městské části Praha 4

+ zákonný zástupce dítěte doručí přihlášku dítete k zápisu k přeškolnímu vzdělávání s přílohami výše uvedeným způsobem a ve stanoveném termínu a to nejpozději do 12.5.

Informace k individuálnímu vzdělávání

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Prosíme všechny rodiče, jejichž děti k nám budou přijaty a kteří se rozhodnou nakonec nastoupit do jiné mateřské školy, aby nás o tomto rozhodnutí písemně (e-mailem) informovaly nejpozději do 15. 6. 2021. Vedení školy pak může přijmout mladší dítě, které původně přijato nebylo.

Pokud budete mít o volbě školky pochybnosti, můžete zavolat své dotazy paní ředitelce Zoře Prokopové na telefonní číslo + 420 723 321 852.

Soubory ke stažení ve formátu PDF: