Zápis do MŠ

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých/nepřijatých k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka školy, jejichž činnost vykonává Mateřská škola Mezivrší, Praha 4, Mezivrší 15, zveřejňuje seznam přijatých/nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých/nepřijatých k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Mezivrší, Mezivrší 15, Praha 4.

Přijato registrační číslo:

2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 29, 30, 33, 35, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 52

* datum posledního přijatého dítěte květen 2017

Nepřijato registrační číslo:

1, 3, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 25, 26, 31, 32, 36, 48

Registrační číslo přijato v jiné MŠ:

20, 24, 27, 28, 34, 37, 39, 40, 45, 49