Organizace zápisu pro školní rok 2023/24

Vážení rodiče.

Zápisu bude předcházet Den otevřených dveří – středa 19. dubna. Sraz v 17:30 hod.
na zahradě MŠ Mezivrší (prosíme o účast bez dětí).
Zde se setkáte s vedením školy. Získáte základní informace o naší mateřské škole, budete mít příležitost klást otázky a prohlédnout si interiér.

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 • Vydávání přihlášek osobně 20.4. od 13:00 hod.-17:30 hod. osobně nebo stáhnout v souborech ve spodní části tohoto informačního textu
 • Příjem přihlášek 10.-11.5.2023 od 13:00 do 18:00 hod. (hospodářská budova-ředitelna)
 • Oznámení výsledků zápisu do konce května 2023
 • Povinnými přílohami k žádosti jsou:
 • rodný list dítěte k nahlédnutí. Pokud budete přihlášku posílat datovou schránkou, přiložte kopii rodného listu dítěte.
 • potvrzení o očkování dítěte, naleznete na formuláři PŘIHLÁŠKA (zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře – vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace). Pozn. pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to možné po předchozí domluvě.
 • trvalý pobyt dítěte – doložíte OP dítěte nebo ředitelka ověří v seznamu obyvatel Prahy 4.

Poznámka: trvalé bydliště dítěte v obci MČ Praha 4 bude kontrolovat ředitelka školy výpisem dětí z Matriky MČ Praha 4.

Způsoby podání žádosti

§ přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle §37 správního řádu lze žádost učinit písemně nebo ústně nebo do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy ( rodič si ji může zřídit zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
 •  e-mailem bez elektronického podpisu, s tím, že ji ve dnech 10.5-11.5. 2023 od 13-18 hodin přijde písemně potvrdit, jinak se k žádosti nepřihlíží
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu).
 • osobně 10.-11.5.2023 od 13:00 do 18:00 hod. (hospodářská budova-ředitelna)

Podmínky přijetí dítěte:

+ zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024 se povinně týká dětí (s výjimkou dětí s hlubokým mentálním postižením), které dovrší do 31. 8. 2023 pěti let věku.

+ dále budou přijímány děti, které k 1.9. 2023 dítě dovrší 4 let a 3 let věku; děti mladší 3 let narozené umístíme v případě nenaplněné kapacity

+ dítě má trvalé bydliště v Městské části Praha 4

+ zákonný zástupce dítěte doručí přihlášku dítěte k zápisu k předškolnímu vzdělávání s přílohami výše uvedeným způsobem a ve stanoveném termínu a to nejpozději do 11.5.2023.

DESATERO PRO NÁSTUP DO MŠ:

 • Umět říct své jméno.
 • Vědět a poznat svou značku v MŠ.
 •  Samo si dojít na toaletu (pleny či pravidelné pomočování je nepřípustné. Samozřejmě se někdy může stát, že se dítě zabere do hry či nestihne doběhnout     na WC a počůrá se).
 • Najíst se lžící a pít ze skleničky a z hrnečku.
 • Obléknout se a obout (u těch nejmenších paní učitelky pomohou zapnout zip, knoflíky, zavázat tkaničky a podobně). S tím souvisí i to, že by dítě mělo být schopno poznat si své věci.
 • Umýt si ruce, utřít si je do ručníku.
 • Vysmrkat se a používat kapesník.
 • Uklidit si své věci, hračky a další.
 • Bez problémů chodit po schodech.
 • Umět si říct co chce a co potřebuje.

Informace k individuálnímu vzdělávání

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Prosíme všechny rodiče, jejichž děti k nám budou přijaty a kteří se rozhodnou nakonec nastoupit do jiné mateřské školy, aby nás o tomto rozhodnutí písemně (e-mailem) informovaly nejpozději do 15. 6. 2023. Vedení školy pak může přijmout mladší dítě, které původně přijato nebylo.

Pokud budete mít o volbě školky pochybnosti, můžete zavolat své dotazy paní ředitelce Zoře Prokopové na telefonní číslo + 420 723 321 852.

Soubory ke stažení ve formátu PDF: