Zápis do MŠ

Harmonogram zápisu

  • Vydávání přihlášek 21.-22.4.2021 (bude možnost stáhnout i z naších webových stránek)
  • Příjem přihlášek 11.-12.5.2021 od 13:00 do 18:00 hod.
  • Oznámení výsledků zápisu do konce května 2021

Dny otevřených dveří již nebudeme organizovat nejen z hygienicko-epidemiologických důvodů, ale i z důvodu jejich neefektivity.

Podmínky přijetí dítěte:

+ 1.9. 2021 dítě dovrší alespoň 3let věku

+ dítě má trvalé bydliště v Městské části Praha 4

+ zákonný zástupce dítěte podá přihláška dítěte k zápisu k předškolnímu vzdělávání ve stanoveném termínu

+ dítě je očkováno dle českého očkovacího řádu (potvrzené lékařkou) a má doporučení k pobytu v MŠ (vydané lékařkou)

V případě přetrvávajících organizačních opatření v souvislosti s COVID-19 bude zápis organizován v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými státními orgány.