Zelená třída

V přízemí naší mateřské školy je třída „benjamínků“ určená pro nejmladší věkovou skupinu dětí. Individuálním přístupem a pozitivní motivací se snažíme o harmonický rozvoj celé osobnosti. Přátelskou atmosférou a nenásilným začleněním do kolektivu usnadňujeme dětem přechod z rodinného prostředí.

Spolupracujeme s rodiči, akceptujeme jejich výchovu a navazujeme na ní.

Prostřednictvím pestrého adaptačního programu rozvíjíme motorické, psychosociální a také běžné dovednosti. Podporujeme dětskou zvídavost, touhu poznávat a objevovat sám sebe i okolní svět, respektujeme odlišnosti. Vedeme děti k zdravé soutěživosti, kladnému vztahu k novým kamarádům i k umění prohrávat.

Kontakt

E- mail: zelena@msmezivrsi.cz
Telefon: +420 244 468 379

paní učitelky: Kateřina Vrzáková, Šárka Pavlová, Dis.