Modrá třída

Modrá třída je situována v mezipatře mezi třídou červenou a zelenou, ve stejném poschodí jako kuchyň. Navštěvují ji převážně děti 4 až 5 leté, ale i někdy předškolní děti, které mají již zažitý pravidelný režim, což poskytuje více možností věnovat se činnostem, které děti obohacují a přispívají tak k jejich rozvoji – manuální, rozumové, výtvarné činnosti, pracovní činnosti (např. stříhání nůžkami). Adaptace na nové prostředí zde probíhá jen u několika málo dětí, které přicházejí poprvé do školky, ale probíhá rychleji než ve třídě s mladší věkovou skupinou.

Na děti jsou již kladeny vyšší nároky týkající se sebeobsluhy – ke konci školního roku děti zvládají např. zapnutí bundy, od poloviny školního roku se postupně učí jíst příborem. Vzhledem k větší fyzické zdatnosti děti také chodí na delší vycházky po okolí mateřské školy. Aktivity často probíhají ve skupinkách, tak aby se děti postupně začaly seznamovat s různými formami spolupráce, učily se vnímat druhé a vzájemně komunikovaly. Dostatek spontánních činností mají děti v průběhu dopoledne a pobytu venku, i tak jsou ale střídány s řízenou činností, kde se uplatňují metody rozhovorů, vyprávění, konstruktivní či manipulační hry a nesmí být opomenuty pohybové aktivity.

Kontakt

E-mail: modra@msmezivrsi.cz
Telefon: +420 244 468 380

Paní učitelky: Adéla Čadková, Petra Karandreas Drličiaková