Kroužky pro děti

  • Angličtina pro začátečníky – pondělí 15:30-16:00 (1170,-)
  • Angličtina pro pokročilé – pondělí 16:00-16:30 (1170,-)
  • Sportovní a pohybové hry – úterý 15:30-16:15 (1130,-)
  • Vědecké pokusy – úterý 15:00-15:45 (1780,-)
  • Hra na flétnu – středa 16:00-16:45 (1280,-)
  • Tanečky – čtvrtek 15:30-16:15 (1130,-)
  • Keramika – čtvrtek (1800,-)