Aktuality

Kroužky od 3.5.2021

Vážení rodiče, kroužky budou opět v provozu od 3.5.2021. Lektoři budou testovaní a celou dobu v respirátoru. Kroužek keramiky se z důvodu dlouhodobé nemoci paní lektorky ruší.

Znovuotevření mateřských škol

 3. května se otevírají všechny mateřské školy v Praze, a to bez testů.

Zkušební provoz testování dětí stěrem z úst

Městská část Praha 4 připravila ve spolupráci se společností Pronatal, členem skupiny Medicon, zkušební testování žáků na přítomnost viru Covid-19 tzv. neinvazivní metodou, tedy stěrem z úst. Toto testování se bude týkat dětí, které špatně snášejí stěr z nosu. Testování proběhne VE ZKUŠEBNÍM PROVOZU ve středu 28. dubna a v neděli […]

Zápis dětí pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče. Informace k zápisům dětí pro školní rok 2021/2022 najdete v sekci O NÁS-ZÁPIS. Na konci informačního textu najdete příslušné dokumenty ke stažení.

Zaměstnanci v IZS

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí vlády, bude od pondělí 12. 4. 2021 mateřská škola Mezivrší otevřena pro předškoláky – děti, které plní povinnou předškolní docházku v posledním roce před nástupem do ZŠ a dále pro děti rodičů pracujících v IZS, kteří dodají škole potvrzení […]

Školné a stravné duben

Za měsíc duben se školné nehradí. Předškolní děti jsou od školného osvobozeni a ostatní děti po dobu epidemiologických opatření do MŠ nedochází. Žádám rodiče o pozastavení plateb školného i stravného (netýká se předškolních dětí) na měsíc duben.

1. fáze otevírání MŠ

Docházka bude obnovena v 1. fázi návratů dětí do MŠ 12.4.2021 pouze pro předškolní děti (děti s odkladem PŠD). Vzdělávání bude probíhat ve skupinách maximálně 15 dětí. Našich předškolních dětí je 30, tudíž budou rozděleni do modré a červené třídy. […]

Informace k provozu škol

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterýmprodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provozškol a školských zařízení – do 11. dubna se tedy prodlužuje […]

Platby za stravné a školné

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že doba uzavření mateřské školy z rozhodnutí vlády, přesáhne nakonec měsíc březen, bude celé školné za tento měsíc všem odpuštěno.Těm z vás, kteří ho zaplatili, bude vráceno. Výše školného za duben se bude odvíjet od délky […]

Plošné uzavření MŠ od 1.3.-21.3.2021

Od 1.3. 2021 dochází k plošnému uzavření mateřských škol na celém území republiky do 21.3.2021. Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení (www.cssz.cz), kde je již i on-line formulář pro vyplnění.