Informace k provozu škol

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým
prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz
škol a školských zařízení – do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.