Logopedická depistáž-červená třída

Dne 21.10.2020 měla v naší mateřské škole proběhnout Logopedická depistáž. Vzhledem k epidemiologické situaci musela být zrušena, ale náhradní termín máme už domluvený ,a to na 4.11.2020 (středa) od 8:30 hod.

Kdo má o depistáž zájem, prosím o podpis na dveřích při vstupu do šatny (červená třída).