Výsledky zápisů 2023/2024

Výsledky zápisů 2023/2024

Pořadí:        Registrační číslo:     Body:     Přijato:

 1.         47/2023                        8          ANO
 2.         25/2023                        8          ANO
 3.           4/2023                        8          ANO
 4.         38/2023                        8          ANO
 5.         45/2023                        8          zpětvzetí žádosti
 6.         36/2023                        8          ANO
 7.         32/2023                        8          ANO
 8.         21/2023                        7          ANO
 9.         53/2023                        7          ANO
 10.         46/2023                        7          ANO
 11.         11/2023                        7          ANO
 12.         16/2023                        7          ANO
 13.         22/2023                        6          ANO
 14.         31/2023                        6          ANO
 15.         49/2023                        6          ANO
 16.         39/2023                        6          ANO
 17.         51/2023                        6          ANO
 18.           8/2023                        6          ANO
 19.         12/2023                        6          ANO
 20.         33/2023                        6          ANO
 21.         26/2023                        6          ANO
 22.         43/2023                        6          ANO
 23.         13/2023                        6          ANO
 24.           2/2023                        6          ANO
 25.          28/2023                        6          ANO
 26.          14/2023                        6          ANO
 27.          50/2023                        6          ANO
 28.          30/2023                        6          ANO
 29.          24/2023                        6          ANO
 30.            6/2023                        6          ANO
 31.            9/2023                        6          ANO
 32.          15/2023                        6          ANO
 33.            3/2023                        6          ANO
 34.          10/2023                        6          ANO
 35.          27/2023                        6          ANO
 36.          52/2023                        6          ANO
 37.          40/2023                        6          ANO
 38.          44/2023                        6          ANO
 39.          18/2023                        5             NE
 40.          20/2023                        5             NE
 41.          35/2023                        5             NE
 42.            7/2023                        5             NE
 43.            1/2023                        5             NE
 44.          23/2023                        5             NE
 45.          48/2023                        5             NE
 46.          41/2023                        5             NE
 47.          42/2023                        5             NE
 48.          17/2023                        5             NE
 49.          34/2023                        5             NE
 50.            5/2023                        5             NE
 51.          37/2023                        5             NE
 52.          29/2023                        5             NE
 53.          19/2023                        5             NE

Datum posledního přijatého dítěte : 23.8.2020 !!!

Děti přijaté obdrží písemné Rozhodnutí o přijetí osobně v úterý 6.6.2023 od 13:00 hod. do 17:00 hod. v ředitelně MŠ -hospodářská budova.

Děti nepřijaté obdrží Rozhodnutí o nepřijetí písemně.

Prosíme všechny rodiče, jejichž děti k nám budou přijaty, a kteří se rozhodnou nakonec nastoupit do jiné ( Vámi preferované ) mateřské školy, aby nás o tomto rozhodnutí písemně (e-mailem) informovaly nejpozději do 3. 6. 2023.
Vedení školy pak může přijmout mladší dítě, které původně přijato nebylo.